Stand van zaken acties casemanagement dementie

Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de stand van zaken met betrekking tot de acties die zijn ondernomen in het kader van het actieplan casemanagement dementie.