Ontslagverlening minister Hennis-Plasschaert en beëdiging minister Dijkhoff

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert, heeft Koning Willem-Alexander verzocht haar ontslag te verlenen als minister van Defensie. De Koning heeft dit ontslag, op de voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

De Koning heeft vervolgens, op voordracht van de minister-president, mr.dr. K.H.D.M. Dijkhoff op de meest eervolle wijze ontslag verleend als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en met ingang van vandaag benoemd tot minister van Defensie. De minister is vanmiddag ten overstaan van de Koning op de Eikenhorst beëdigd.

Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.