Vervolgevaluatie sociale veiligheid op en rond het spoor

Het rapport evalueert het pakket van extra maatregelen voor verhoging van de sociale veiligheid op en rond het spoor. NS, ProRail, het Rijk en de vakbonden hebben hierover afspraken gemaakt in 2015 na een ernstig gewelddelict in een trein.