Beantwoording Kamervragen over onderzoek RTL Nieuws schoolkeuze en hoogte ouderbijdrage

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Becker (VVD). De vragen gaan over een onderzoek door RTL Nieuws waaruit blijkt dat ouders hun keuze voor een school zouden laten afhangen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.