Besluit op Wob-verzoek over Directeuren Overleg Alcohol

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op een verslag van het Directeuren Overleg Alcohol.