Besluit op Wobverzoek over de rol van Experian binnen het stelsel van kredietregistratie

Bij het ministerie van Financiën is een Wob-verzoek binnengekomen waarin wordt gevraagd om stukken aangaande mogelijke communicatie met het Ministerie van Financien rondom de wens van Experian om een rol te gaan spelen binnen het stelsel van kredietregistratie.

Bij het besluit is de openbaar gemaakte informatie opgenomen.