Besluit Wob-verzoek over de verspreiding van hormonen in de menselijke voedselketen

De minister  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 augustus 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over de verspreiding van hormonen in de menselijke voedselketen.