Deelbesluit Wob-verzoek over toepassing fiscale eenheid

De minister van Financien heeft op 5 oktober 2017 een deelbesluit genomen over een Wob-verzoek naar de toepassing van het fiscale eenheidsregime als bedoeld in de Wet op de vennootschapsbelasting.