Voortgangsoverzicht JBZ dossiers VenJ 3e kwartaal 2017

Het overzicht geeft de stand van zaken weer van de dossiers van de JBZ-dossiers Veiligheid en Justitie in het 3e kwartaal van 2017. Enkele onderwerpen zijn Burgerlijk en handelsrecht, gegevensbescherming en uitwisseling en het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV).