Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2017

Rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over ontwikkelingen met betrekking tot de zorgverzekeringsmarkt in 2017.