Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent

Er is de afgelopen jaren door vele partijen geïnvesteerd in verdere verbetering van de aanpak voor mensen met verward gedrag. Er zijn tal van mooie initiatieven en aanpakken en de eerste resultaten staan.