Advies Afdeling advisering RvS wetsvoorstel wijziging WBP


Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens.