Kamerbrief over gezinshereniging van alleenstaande Surinaamse ouderen

Minister Blok (VenJ) schrijft aan de Tweede Kamer waarom hij geen reden ziet om de regeling voor verruimde gezinshereniging en voor
vreemdelingen van 65 jaar en ouder opnieuw in te voeren.