Memo Wet bescherming persoonsgegevens Kabinet van de Koning

Het memo biedt het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens aan bij het Kabinet van de Koning.