Memo Wet bescherming persoonsgegevens Eerste Kamer

Het memo biedt het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens aan bij de Eerste Kamer.