Wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet bescherming Persoonsgegevens

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens. Aanleiding is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 over de Veiligehavenbeginselen.