Kamerbrief over uitspraken Raad van State over Dublinoverdrachten aan Bulgarije

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over enkele uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Dublinverordening voor Bulgarije. Volgens deze verordening mogen lidstaten van de Europese Unie (EU) zelf asielverzoeken behandelen van kwetsbare groepen. Volgens de Raad van State isbijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in Bulgaarse Dublinzaken niet
langer nodig.