Toespraak minister Klaas Dijkhoff op 5 oktober 2017 in Gilze-Rijen

Minister Klaas Dijkhoff spreekt tijdens de commandoaanvaarding door de nieuwe Commandant der Strijdkrachten.

Let op: alleen gesproken woord geldt!

Admiraals,
Generaals, 
Aangetreden militairen,
Veteranen,
Dames en heren,

Ik had niet verwacht vandaag hier te staan. U evenmin. Het aftreden van de Minister van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten heeft ertoe geleid dat deze commando-overdracht anders loopt dan voorzien.

Defensie maakt een moeilijke periode door. Duidelijk is - voor iedereen - dat een ongeluk zoals gebeurd is in Kidal - nooit meer mag gebeuren. De veiligheid van de mensen die zich inzetten voor ons land MOET voorop staan.

Altijd.

Het belangrijkste wapen, het grootste goed dat de Krijgsmacht bezit, zijn haar mannen en vrouwen. Loyale, dappere mannen en vrouwen die bereid zijn hun leven te wagen.

Die dag en nacht inzetbaar zijn. Die we vragen voor de moeilijkste klussen in de moeilijkste omstandigheden.

Wij zijn het aan die mannen en vrouwen verplicht om ervoor te zorgen dat zij hun werk met de juiste middelen en zo veilig mogelijk kunnen doen.

De verantwoordelijkheid die rust op de schouders van de Krijgsmacht is immers groot. En die wordt steeds groter.  De wereld om ons heen is op zijn zachtst gezegd onrustig.

Zekerheden en waarden die ons lief zijn, worden nu steeds weer ter discussie gesteld. We worden omringd door conflicten en instabiliteit. En de gevolgen daarvan - ook voor onze samenleving - zijn voor velen tastbaar geworden.

In die onzekere wereld is onze Krijgsmacht een belangrijke houvast. Een baken in de storm.

Dames en heren,

Vandaag markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van onze Krijgsmacht.
Dat hoofdstuk begint met de aanvaarding van het commando door de nieuwe Commandant der Strijdkrachten: Luitenant-admiraal Bauer.

Admiraal,

U treedt aan als Commandant der Strijdkrachten in een andere tijd dan uw voorganger.

Een tijd waarin er meer geld voor Defensie is – en naar verwachting nog zal komen – om te werken aan het nodige herstel en de versterking en vernieuwing van de Krijgsmacht.

Een tijd waarin nieuwe investeringen moeten worden gedaan. In materieel. En in het personeel.

Een tijd waarin er hard gewerkt moet worden om het vertrouwen van het personeel in de Krijgsmacht te herstellen.

Aan u nu de opdracht om de Krijgsmacht met visie en daadkracht te leiden. Om verder te bouwen op het fundament dat is gelegd.

Ik heb er vertrouwen in dat u deze rol goed zult vervullen. Ik zie er naar uit om de komende tijd samen met u een start te maken om die uitdaging aan te gaan.