Aanbieding halfjaarlijkse rapportage eerste helft 2017 Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de periode januari tot en met juni 2017.