Aanbiedingsbrief bij de nota van wijziging over de wijziging van diverse onderwijswetten

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) bij de nota van wijziging over de wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister.