Beantwoording Kamervragen over 100 miljoen euro aan subsidie aan grote mest(co)vergistingsinstallatie in Rilland

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat honderd miljoen euro aan subsidie is toegewezen aan een grote mest(co)vergistingsinstallatie in Rilland.