Beantwoording Kamervragen over bericht dat slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen ‘in balans is’

Minister Plasterk (BZK) zendt de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ronnes (CDA) over het bericht dat slechts 3% van de huurprijzen van sociale huurwoningen ‘in balans is’.