Beslissing op bezwaar op Wob-verzoek betreft medroxyprogesteron-acetaat (MPA) en oestradiol in de menselijke voedselketen.

De minister van Economische Zaken heeft op 6 oktober 2017 een besluit genomen op een bezwaar tegen het besluit in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van 10 mei 2017 over hormonen medroxyprogesteron-acetaat (MPA) en oestradiol in de menselijke voedselketen.