Besluit Wob-verzoek over een gespreksverslag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De minister  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van een gespreksverslag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, thans Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. geheten, en de tijdens dat gesprek aan bod gekomen documenten.