Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland.