Bijlage ADR bij de eerste voortgangsrapportage NVWA 2020

Op verzoek van de Kamer, voert de ADR elk half jaar een toets uit op de voortgangsrapportages naar aanleiding van het plan ‘NVWA 2020, herijking van het Plan van Aanpak 2013.