Eerste voortgangsrapportage ‘Herijkt plan van aanpak NVWA 2020’

Met het herijkte Plan van aanpak NVWA 2020 werkt de NVWA aan een structurele verbetering. Uit deze eerste voortgangsrapportage van het plan van aanpak NVWA 2020 blijkt dat de verbetering van het toezicht op koers ligt. In alle programma’s zijn volgens planning stappen gezet en resultaten geboekt.