Europese e-Government bijeenkomst geeft impuls aan nieuwe ambities op het gebied van de digitale overheid

Vandaag is in Tallinn (Estland) een tweedaagse ministeriële conferentie over e-Government afgerond. In een gezamenlijke verklaring is uitgesproken om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling en totstandkoming van de digitale overheid in Europa. Nederland werd vertegenwoordigd door Steven Luijtjens, directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de verklaring staat ondermeer dat burgers en bedrijven digitaal kunnen communiceren met de  overheid en bij de ontwikkeling van digitale diensten de gebruiker centraal te stellen. Hierbij dient tevens aandacht te zijn voor meer proactieve dienstverlening, vaardigheden en toegankelijkheid.

Ook willen de lidstaten eenmalige gegevensverstrekking toepassen voor de belangrijkste diensten en basisregistraties, onnodige administratieve lasten in grensoverschrijdende diensten identificeren en opties voor eenmalige gegevensverstrekking tussen lidstaten beproeven.  De mogelijkheid tot inzage en correctie van persoonlijke gegevens en de kwaliteit van open data dienen vergroot te worden.

Dit alles met passende aandacht voor vertrouwen en veiligheid waarbij een risico gerichte aanpak gevolgd wordt.