Kamerbrief met reactie op paper ‘Aanvulling op NAV-visie voor zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn'

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over reactie op het paper van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) getiteld ‘Aanvulling op NAV-visie voor zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn'.