Kamerbrief met toelichting op Elektriciteitswet artikel 86f

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met een toelichting op Elektriciteitswet artikel 86f. Artikel 86f van de Elektriciteitswet stelt dat een wijziging met betrekking tot
zeggenschap in een productie-installatie met een nominaal elektrisch vermogen
van meer dan 250 MW of van een onderneming die deze beheert, door één van de
betrokken partijen gemeld moet worden aan de minister van Economische Zaken.