Onafhankelijke Raadsman, Halfjaarrapportage 2017

Klachten over de afhandeling van schade en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen, Onafhankelijke Raadsman.