Beantwoording vragen naar aanleiding van Beleidsdoorlichting artikel 37 3 Terugkeer vreemdelingen

Minister Blok (VenJ) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.3 (Terugkeer vreemdelingen).