Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over studentenhuisvesting

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) en minister Plasterk (BZK) bij de antwoorden op de Kamervragen over studentenhuisvesting.