Aanbiedingsbrief bij de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 oktober 2017

Minister Koenders (BZ) stuurt de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 oktober 2017 aan de Tweede Kamer.