Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017

Minister Koenders (BZ) stuurt de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 aan de Tweede Kamer.