Aanbiedingsbrief concept Amvb en kabinetsreactie wetsvoorstel fuserende verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Met het oog op de behandeling van het wetsvoorstel fuserende verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens biedt staatssecretaris Klijnsma (SZW) de Tweede Kamer een concept algemene maatregel van bestuur en een kabinetsreactie aan.