Beantwoording Kamervragen over Basisregistratie Personen (BRP)

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de brief van 26 september 2017 over de Basisregistratie Personen (BRP).