Beantwoording Kamervragen over beknotting van de vrijheid van meningsuiting door de Palestijnse Autoriteit

Antwoorden van minister Koenders (BZ) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op de vragen gesteld door het lid Van Oijk
over beknotting van de vrijheid van meningsuiting door de Palestijnse Autoriteit.