Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels'

Antwoorden op Vragen van de leden Voortman en Özdil (beiden GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels’.