Beantwoording Kamervragen over mededelingen in de Troonrede en media over de koopkrachtontwikkeling voor 2018

Antwoorden van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister-president over mededelingen in de Troonrede en media over de voor 2018 verwachte koopkrachtontwikkeling (ingezonden 21 september 2017).