Handhavingsrapportage Schiphol-1

Het rapport doet verslag van de veiligheids- en milieuaspecten van het luchthavenluchtverkeer uit de Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit
Schiphol (LVB). Het gaat om de periode 1 november 2016 - 1 mei 2017.