Kamerbrief bij de rapportage Bedrijvenbeleid 2017 'Navigeren met wind in de zeilen'

Minister Kamp (EZ), minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de rapportage Bedrijvenbeleid 2017 'Navigeren met wind in de zeilen' aan de Tweede Kamer. De rapportage beschrijft de voortgang en de resultaten van het kabinetsbrede bedrijvenbeleid. Ook is een samenvatting van de Monitor Bedrijvenbeleid opgenomen. Deze geeft inzicht in de belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen. De Monitor is, net als vorig jaar, te vinden op de website www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl.