Kamerbrief over nota omroepdistributie deel I

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer het 1e deel van de nota
omroepdistributie. Hierin schetst de minister de ontwikkelingen, de vraagstukken en de opmaat voor het vervolg om te komen tot een breed gedragen visie op omroepdistributie.