Minister Kamp ontvangt ereklimaatpenning

Maandag 9 oktober heeft minister Kamp uit handen van prinses Laurentien de ereklimaatpenning ontvangen. De klimaatpenning wordt jaarlijks door HIER Klimaatbureau uitgereikt aan personen en organisaties die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem.

Juryrapport

Het juryrapport stelt: Met veel genoegen kende de jury dit jaar een extra HIER klimaatpenning uit aan minister Henk Kamp van Economische Zaken, vanwege het feit dat hij het klimaat voor het eerst centraal op de agenda heeft gezet. Dankzij de doortastende en inspirerende wijze waarop de VVD-bewindsman de afspraken van Parijs heeft opgepakt, is een cultuuromslag gerealiseerd op zijn ministerie. Op dit moment is het Ministerie van Economische Zaken de belangrijkste aanjager van het klimaatbeleid. Het meest zichtbare resultaat van de aanpak van minister Kamp is de snelle ontwikkeling en kostenverlaging van wind op zee.

Minister Kamp: ‘Ik ben vereerd de klimaatpenning te mogen ontvangen. Ik beschouw dit als een erkenning voor alle partijen die zijn betrokken bij de transitie van fossiele naar duurzame energie: energiebedrijven, milieuorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, energie-intensieve bedrijven en decentrale overheden. En zeker ook voor de medewerkers van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Dankzij hun gezamenlijke inzet is de energietransitie definitief ingezet. Het aandeel duurzame energie verviervoudigt tussen 2013 en 2023. We zijn op de goede weg, maar hebben nog een lange reis voor de boeg.’