Onderzoek toekomst forensische geneeskunde aangeboden

De Commissie-Hoes heeft het rapport over de toekomst van de forensische geneeskunde aangeboden aan Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie. De Commissie, onder voorzitterschap van dhr. Onno Hoes, heeft onderzocht hoe de politie kan blijven beschikken over kwalitatief goede en financieel beheersbare dienstverlening van medische arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek. Aanleiding is een versnippering van het vakgebied en problemen bij een eerdere aanbesteding van deze functies.

De commissie heeft voor het onderzoek een groot aantal partijen gehoord, waaronder direct betrokkenen als de GGD en de beroepsgroep van forensisch artsen (het FMG). De vertegenwoordiging van de belangrijkste partijen is daarnaast geborgd in de samenstelling van de commissie. Politie, OM, lokaal bestuur en het FMG hebben leden aangedragen.

De commissie adviseert de dienstverlening van forensisch medisch onderzoek robuuster en los van medische arrestantenzorg te organiseren. Vanwege de raakvlakken met het werkgebied van lijkschouw zou medisch forensisch onderzoek meer verbonden moeten worden met deze sector. Medische arrestantenzorg kan dan volgens de Commissie als aparte discipline georganiseerd worden.

De Commissie concludeert dat grootschalig aanbesteden van de forensische geneeskunde bij de politie, zoals eerder is geprobeerd, niet nodig is. “Met dit advies liggen er concrete handvatten voor een betere organisatie van en kwaliteitsverbetering van de forensische geneeskunde. We hopen dat de uitwerking van de adviezen nu spoedig opgepakt kan worden”, concludeert voorzitter Hoes.

Minister Blok kondigt in een kamerbrief aan dat hij, in samenhang met het binnenkort te verschijnen advies van de Taskforce lijkschouw, een beleidsreactie met voorstellen laat opstellen. De minister verwacht dat deze beleidsreactie dit voorjaar naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.