Q&A's over Orkambi

Omdat ook na nieuwe onderhandelingen er geen maatschappelijk aanvaardbare prijs is geboden door de fabrikant, kan het middel Orkambi voor cystische fibrose (voorheen bekend als taaislijmziekte) niet worden opgenomen in het basispakket. De prijs die Vertex, de geneesmiddelenfabrikant, vraagt is veel te hoog in relatie tot de betrekkelijk bescheiden effecten zoals door het Zorginstituut vastgesteld. Bovendien biedt Vertex geen inzicht waarom deze prijs zo hoog zou moeten zijn.

Dit is voor iedereen een bijzonder betreurenswaardige situatie. In het bijzonder voor de patiënten en hun naasten. In deze Q&A's vindt u meer informatie over het middel en de redenen tot dit besluit.