Rapportage Bedrijvenbeleid 2017 “Navigeren met wind in de zeilen”

Deze rapportage beschrijft de voortgang en de resultaten van het kabinetsbrede bedrijvenbeleid. Een samenvatting van de Monitor Bedrijvenbeleid is tevens opgenomen. Deze geeft inzicht in de belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen. De Monitor is, net als vorig jaar, te vinden op de website www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl.