Rapport 'Toekomst voor de forensische geneeskunde'

Het rapport bevat het advies van de Commissie Forensisch Medisch Onderzoek en Medische Arrestantenzorg. Het advies richt zich op de vraag hoe de politie kan beschikken over goede dienstverlening op het gebied van forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg.