Verslag gecombineerde informele Transport- en Energieraad van 20-21 september 2017

Afschrift van de brief van minister Schultz van Haegen (IenM) aan de Tweede Kamer. De brief bevat het verslag van de informele raad voor Transport die heeft plaatsgevonden van 20-21 september 2017 in Tallinn.