Aanbieding ontwerpbesluit uitbreiding taken Ctgb

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met uitbreiding van de wettelijke taken van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en enkele technische wijzigingen.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.